nine oaks
     
 
 
 
 
BUREAU
NIEUWS
CONTACT
PUBLICATIES
PROJECTEN
         
         
         
           
                     
                     
                     
                   
 

 

  FACING THE CITY  

ARCHITECTURES_002

In de bestaande stedelijke weefsels waarin wij ons dagelijks bewegen liggen vele onverwachte contrasten verscholen. Contrasten die opnieuw verbinden en welke andere lagen kunnen bloot- leggen. Om deze bestaande, onverwachte contrasten en verbindingen in de stad vast te leggen is een nieuw instrument bedacht waarmee tegelijkertijd in drie richtingen gekeken kan worden; links, rechts en vooruit. Landmeetkundige hoekspiegels waren de aanleiding voor dit instrument. Op zoek naar nieuwe verbindingen in het landschap worden in één beeld drie rich- tingen vastgelegd die loodrecht op elkaar staan. Deze beelden versmelten tot één nieuw beeld, een bestaande werkelijkheid opnieuw vastgelegd.

     
    2009 | Amsterdam | object voor tentoonstelling idealen in architectuur, ACN | partner in charge Gert Anninga